• Inschrijving is alleen mogelijk met gebruikmaking van het in het boekje of van onze website
  afgedrukt inschrijfformulier welke ondertekend dient te zijn.
 • Voor alle cursussen voor volwassenen geldt: materiaal is voor eigen rekening.
 • Bij inschrijving verbindt u zich voor de gehele cursus, restitutie is niet mogelijk.
 • Ieder jaar dient u zich opnieuw in te schrijven.
 • Bij inschrijving op meerdere cursussen wordt op het goedkoopste cursusbedrag een korting van
  10 % gegeven. De korting is slechts 1 keer mogelijk.
 • Het cursusgeld is inclusief €10,00 administratiekosten.
 • Bij onvoldoende deelname bestaat de mogelijkheid dat een cursus niet door gaat. U ontvangt dan bericht en wordt het cursusgeld terug gestort.
 • Aan uw inschrijving kan geen enkel recht worden ontleend.
 • Tijdens de schoolvakanties van de gemeente Bergen op Zoom worden er geen lessen gegeven.
 • Betaalt u niet per machtiging, dan zien wij uw betaling graag uiterlijk 1 september op IBANnr. NL94 RABO 0118896210 ten name van CCH Halsteren, onder vermelding van uw naam en de te volgen cursus.
 • U mag pas deelnemen aan een cursus indien uw betaling binnen is bij St. Creatief Centrum Halsteren.
 • St. Creatief Centrum Halsteren kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal van uw goederen.